თურქეთმა 5A სატელიტი კოსმოსში გატყორცნა


საკვანძო სიტყვები: