თურქეთის პირველი უპილოტო სახმელეთო აპარატი UKAP მზად არის

თურქეთის პირველი უპილოტო სახმელეთო აპარატი UKAP მზად არის მისიის შესასრულებლად


საკვანძო სიტყვები: უპილოტო სახმელეთო აპარატი , UKAP