ლაზერული მაძიებლის ქობინა

თავდაცვის ინდუსტრიის სფეროში ადგილობრივი და ეროვნული შესაძლებლობებით  წარმოებული მგრძნობიარე მართვის ნაკრები-84 ლაზერული მაძიებლის ქობინის ტესტირება წარმატებით დასრულდა.