"ეროვნული საბრძოლო თვითმფრინავის" ახალი ანიმაცია

გავრცელდა "ეროვნული საბრძოლო თვითმფრინავის" ახალი ანიმაცია