აქქუიუს ბირთვული ელექტროსადგურის მესამე რეაქტორის მშენებლობას საძირკველი ჩაეყარა

აქქუიუს ბირთვული ელექტროსადგურის მესამე რეაქტორის მშენებლობას საძირკველი ჩაეყარა.