აღმოაჩინეს ახალი ვირუსი სახელად „ლანგია“

ჩინელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ახალი ვირუსი, რომელიც ხალხისთვის შეიძლება მომაკვდინებელი იყოს.


საკვანძო სიტყვები: ლანგია , ვირუსი , ჩინეთი