თურქეთში გაიხსნა რესტავრირებული ახლო აღმოსავლეთის უდიდესი სომხური ეკლესია

თურქეთში გაიხსნა რესტავრირებული ახლო აღმოსავლეთის უდიდესი სომხური ეკლესია