თურქეთი კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში აშშ-საც ეხმარება

თურქეთი კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში აშშ-საც ეხმარება


საკვანძო სიტყვები: დახმარება , კოვიდ-19 , აშშ , თურქეთი