სტამბოლის მუსლიმური თემები სულეიმანიეს მეჩეთში შეიკრიბნენ