ოქროს იბრიქი თურქეთს დაუბრუნეს

ოქროს იბრიქი თურქეთს დაუბრუნეს