მსოფლიოს უდიდესი მიწისქვეშა ქალაქი „ქაიაშეჰირი“

მსოფლიოს უდიდესი მიწისქვეშა ქალაქი „ქაიაშეჰირი“


საკვანძო სიტყვები: ქაიაშეჰირი , მიწისქვეშა ქალაქი