კაპადოკია, რომელსაც მსოფლიოს მერვე საოცრებასაც უწოდებენ

კაპადოკია, რომელსაც მსოფლიოს მერვე საოცრებასაც უწოდებენ 


საკვანძო სიტყვები: კაპადოკია , თურქეთი