ჩვილი ორანგუტანი მნახველებს შეხვდა


საკვანძო სიტყვები: აშშ-ი , ჩიკაგო