ბოდრუმის ისტორიული საფეხმავლო მარშრუტი, ლელეგი

ბოდრუმის ნახევარკუნძულის პირველი საფეხმავლო ბილიკი, ლელეგის გზა ან ლელეგის მარშრუტი