ანტიკური ქალაქი ეფესო, სადაც მსოფლიოს შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთი არტემიდას ტაძარი მდებარეობს

ანტიკური ქალაქი ეფესო, სადაც მსოფლიოს შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთი არტემიდას ტაძარი მდებარეობს