აიშა, რომელმაც დიდ ბრიტანეთში დაიწყო პროექტი "რამადანის განათება"

აიშა, რომელმაც დიდ ბრიტანეთში დაიწყო პროექტი "რამადანის განათება"


საკვანძო სიტყვები: განათება , რამადანი