75 წლის ასაკში პარკინსონს კრივით ებრძვის

75 წლის ასაკში პარკინსონს კრივით ებრძვის


საკვანძო სიტყვები: კრივი , პარკინსონის დაავადება