28 ნოემბერს TRT World Citizen-ის მფლობელების ვინაობა გამოვლინდება

28 ნოემბერს TRT World Citizen-ის მფლობელების ვინაობა გამოვლინდება


საკვანძო სიტყვები: TRT World Citizen , trt , ტრტ