2020 წლის 1-2 დეკემბერს TRT World Forum-ი ჩატარდება

2020 წლის 1-2 დეკემბერს TRT World Forum-ი ჩატარდება


საკვანძო სიტყვები: TRT World Forum