10 ნოემბერი ე.წ. ასლანლი იოლი (გზა ლომების გამოსახულებით)

10 ნოემბერი ე.წ. ასლანლი იოლი (გზა ლომების გამოსახულებით)


საკვანძო სიტყვები: ასლანლი იოლი , 10 ნოემბერი