10 ათასი ტონა ქვიშით შექმნეს მსოფლიოს საოცრება


საკვანძო სიტყვები: მსოფლიო , ანტალია