„თურქული ნაკადი“ ექსპლუატაციაში ჩაიშვა

„თურქული ნაკადი“ ექსპლუატაციაში ჩაიშვა