ევროპაში ინფლაცია იზრდება

ევროპაში ინფლაცია იზრდება


საკვანძო სიტყვები: ინფლაცია , ევროპა