მორიგი საჰაერო ოპერაცია ერაყის ჩრდილოეთში

ლიკვიდირებულია კიდევ 2 სეპარატისტი

1263258
მორიგი საჰაერო ოპერაცია ერაყის ჩრდილოეთში

 

თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული წერილობითი განცხადების თანახმად, ჩრდილოეთ ერაყში, “კლანჭის“ სახელწოდების ოპერაციის კოორდინაციის ფარგლებში, მორიგი საჰაერო რეიდი განხორციელდა ჰაქურქის მაღალმთიანეთში, სადაც თავს აფარებენ ქურთული ტერ ორგანიზაცია პკკ-ას შეიარაღებული წევრები და ლიკვიდირებულ იქნა კიდევ 2 სეპარატისტი, ხოლო ამის პარალელურად განადგურებულ იქნა მათი კუთვნილი რამდენიმე ობიექტი. ამავე განცხადებით, რეგიონში საჰაერო ოპერაციები გრძელდებამსგავსი ინფორმაციები