თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სუდანთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გააკეთა

თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სუდანთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გააკეთა

თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სუდანთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გააკეთა

თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სუდანთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გააკეთა, რომელშიც ნათქვამია: „თურქეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სუდანში მშვიდობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და ხალხის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად  სანდო და მასშტაბური პროცესის განხორციელებას... ამ ასპექტში კმაყოფილებას გამოვხატავთ სამხედრო გარდამავალი საბჭოს დაპირების გამო, რომ პროცესი წარმოებული იქნება საზოგადოების ყველა სეგმენტის მონაწილეობით, ქვეყანაში დაცული იქნება უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი წესრიგი და პროცესის ბოლოს მმართველობა სამოქალაქოებს გადაეცემა. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს პროცესი სწრაფად დასრულდება. თურქეთი როგორც დღემდე, ამის შემდეგაც სუდანის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის, სუდანის მოსახლეობის სიმშვიდისა და კეთილდღეობისათვის, მხარდაჭერას გააგრძელებს.  მსგავსი ინფორმაციები