პკკა ოპერაცია თუნჯელიში

თუნჯელიში, სეპარატისტული ტერ-ორგანიზაციის წინააღმდეგ ოპერაციაში, განეიტრალდა 15 ტერორისტი

603870
პკკა ოპერაცია თუნჯელიში

თუნჯელიში, სეპარატისტული ტერ-ორგანიზაციის წინააღმდეგ ოპერაციაში, განეიტრალდა 15 ტერორისტი. გენ-შტაბის განცხადებით, თუნჯელის, ფულუმურის პერიფერიებთან დაკავშირებით, სადაზვერვო სამსხურის მიწოდებული ინფორმაციის შემდეგ, დაიწყო სამხედრო თვითმფრინავებით ოპერაცია. განადგურდა პკკს-თვის განკუთვნილი სამი პოზიცია.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კი კიზილმესჯიდის მიმდებარე ადგილებში მოხდა 15 ტერორისტის განეიტრალება და განადგურდა 6 დინამიკური პოზიცია. გრძელდება სამხედრო ოპერაცია.მსგავსი ინფორმაციები