„ეგეოსის იმედის მოძრაობის“ ოპერაცია

შეიარაღებული ძალების სარდლობის „ეგეოსის იმედის მოძრაობის“ სახელწოდების ოპერაციებში, წელს გამოხსნილი არალეგალების რაოდენობამ 13.104-ს მიაღწია

440552
„ეგეოსის იმედის მოძრაობის“ ოპერაცია

შეიარაღებული ძალების სარდლობის „ეგეოსის იმედის მოძრაობის“ სახელწოდების ოპერაციებში, წელს გამოხსნილი არალეგალების რაოდენობამ 13.104-ს მიაღწია.

მხოლოდ, მიმდინარე წლის 24–25 თებერვალში ჩატარებული 24 ოპერაციით გამოხსნილ იქნა 910 არალეგალი ემიგრანტი.

ამავე დაბა-დასახლებაში, იზმირის ოლქის ჩეშმეს, სეფერიჰისარის და დიქილის რეგიონში, გზა გადაეღობა 488, აიდინის დიდიმისრეგიონში 79 და მუღლას ბოდრუმის რეგიონში 38 მიგრანტის სიკვდილიანობას.მსგავსი ინფორმაციები