ერაყის პარლამენტის გადაწყვეტილება

ერაყის პარლამენტმა დაამტკიცა, გადაწყვეტილება რომელიც ითვალისწინებს ერაყის ქურთული რეგიონის ხელისუფლებასთან ყველანაირი ფინანსური ოპერაციის შეჩერებას

819878
ერაყის პარლამენტის გადაწყვეტილება

 ერაყის პარლამენტმა დაამტკიცა, გადაწყვეტილება რომელიც ითვალისწინებს ერაყის ქურთული რეგიონის ხელისუფლებასთან (IKBY), რომელმაც 25 სექტემბერს ჩაატარა უკანონო რეფერენდუმი, ყველანაირი ფინანსური ოპერაციის შეჩერებას.

ერაყის ქურთული რეგიონის ხელისუფლებასთან (IKBY) ჩაატარა ფინანსური ტრანზაქციების შეწყვეტის ფორმულაზე კენჭისყრა და შეაჩერა ფინანსური ოპერაციები.

პროექტი მომზადებული იყო პარლამენტის ფინანსური კომიტეტის მხრიდან.

ამავე დროს, გავრცელდა განცხადება, რომ პარლამენტის სხდომაზე მონაწილეობის უფლება არ მიეცათ ერაყის ქურთული რეგიონის დეპუტატებს.

პარლამენტის თავჯდომარემ სელიმ ჯიბურიმ და შიიტების ეროვნულმა კოალიციამ მოითხოვა, IKBY-ში ჩატარებული უკანონო არჩევნებში ხმის მიმცემ ერის რწმუნებულებს გააუქმდეთ ხელშეუხებლობა. შემდეგ კი, პარლამენტმა გადაწყვიტა შეუწყვიტონ მუშაობა IKBY-ს ყველა დეპუტატს.მსგავსი ინფორმაციები