თურქეთ-ირანს შორის ახალი საბაჟო კარებები იხსნება

ეს გაზრდის საერთაშორისო ტრანზიტებს

673830
თურქეთ-ირანს შორის ახალი საბაჟო კარებები იხსნება

თურქეთის დიდმა ეროვნულმა მეჯლისმა რატიფიკაცია გაუკეთა კანონ-პროექტს, რომელიც ირანსა და თურქეთს შორის 2 ახალი სასაზღვრო-საბაჟო გამშვები კარებების გახსნას ითვალისწინებს და ამით ორი ქვეყანა 5 სასაზღრო კარით დაუკავშირდება ერთმანეთს.

ამ კანონის თანახმად, საერთაშორისო სამგზავრო და საქონლის ტრანზიტების გაზრდის მიზნით ახალი სასაზღვრო გამშვები პუნქტები გაიხსნება  დილუჯუ-მაკერისა და კაფიქოი-რაზის დასახლებებში.

ამჟამად ორ ქვეყანას შორის სამი, ვანის კაფიქოის, აღრის გურბულაკის და ჰაქქარის სეროვის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები მოქმედებენ   მსგავსი ინფორმაციები