ერაყის რეგიონულ და ქურთულ ხელისუფლებას შორის შეთანხმება

შეთანხმება იქნა მიღწეული ნავთობის განაწილებას, ექსპორტირებას და გადასახადებთან დაკავშირებით.

190476
ერაყის რეგიონულ და ქურთულ ხელისუფლებას შორის შეთანხმება

ერაყში, ცენტრალურ ხელისუფლებას და ერაყის რეგიონულ ქურთულ ხელისუფლებას შორის შეთანხმება იქნა მიღწეული ნავთობის განაწილებას, ექსპორტირებას და გადასახადებთან დაკავშირებით.
ამის შესახებ განაცხადა ერაყის ხელისუფლებამ. ქურთულმა მთავრობამ კი დაადასტურა.
შეთანხმებით, ერაყის ხელისუფლება რეგიონულ ქურთულ ხელისუფლებას პირველ ეტაპში გადაუხდის 500 მილიონ დოლარს, რომელიც ერაყის ცენტრალურ ხელისუფლების გატარებით ყოველდღიურად მოახდენს 150 ათასი ბარილი ნავთობის ექსპორტირებას.
ქურთული რეგიონული ხელისუფლების, 1 იანვრიდან მილსადენით ნავთობის თურქეთზე გატარებით მსოფლიო ბაზარზე გატანით და 22 მაისიდან ნავთობით ვაჭრობით დაიწყო ერბილსა და ბაღდადს შორის დაძაბულობა.
ბაღდადის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოთქვა იდეა რომ, რეგიონული ქურთული ხელისუფლების მხრიდან ყოველგვარი ნებართვის გარეშე დაიწყო ერაყის ნავთობის ”უკანონოდ” გაყიდვა, რაც ეწინააღმდეგება ჰეგემონურ უფლებებს. აღნიშნა, რომ გაყიდვა უნდა მოხდეს ერაყის ეროვნული ნავთობ-კომპანიის (SOMO)-ზე გატარებით.


საკვანძო სიტყვები:

მსგავსი ინფორმაციები