იმიტომ რომ 25 - 2024

ყველა კრეტელი მატყუარაა

2152691
იმიტომ რომ 25 - 2024

იმიტომ რომ 25 - 2024

იმიტომ რომ 25 - 2024

ყველა კრეტელი მატყუარაა

 

გამარჯობათ ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პარადოქსის ცნებაზე, რომელიც ყველაზე ზოგადი განმარტებით ნიშნავს „წინააღმდეგობას“. ვიწყებთ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პარადოქსით და ვამბობთ "ყველა კრეტელი მატყუარაა იმიტომ რომ".

გამონათქვამი "ყველა კრეტელი მატყუარაა", რომელიც მიეწერება ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე მეექვსე ან მეშვიდე საუკუნეში მცხოვრებ კრეტელ ეპიმენიდეს, არის წინადადება, რომელსაც ვერ გავექცევით პარადოქსზე საუბრისას. სანამ ამ წინადადებაში პარადოქსზე ვისაუბრებთ, აქ სიტყვა „მატყუარაზე“ გავამახვილოთ ყურადღება. იმისათვის, რომ წინადადებამ გამოავლინოს პარადოქსული ხასიათი, უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი, რასაც მატყუარა ამბობს, სიცრუეა. იმიტომ, რომ პარადოქსის განმარტება ფილოსოფიაში მოიცავს „ინტუიციურად მიღებული წინაპირობით დაწყებას“.

პარადოქსები გადაუჭრელი პრობლემებია. ეს ასევე ეხება ეპიმენიდეს წინადადებას, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც "კრეტული პარადოქსი" ან "მატყუარა პარადოქსი". თუ ვივარაუდებთ, რომ ეპიმენიდე სიმართლეს ამბობს, დავასკვნით, რომ არის კრეტელი, რომელიც არ იტყუება. ლოგიკის პრინციპების მიხედვით, ერთი მაგალითი საკმარისია იმისათვის, რომ უნივერსალური წინადადება მცდარი იყოს. მეორე შემთხვევაში, თუ ეპიმენიდე მატყუარაა, ეს წინადადებაც ტყუილია. მაშინ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა კრეტელი მატყუარაა.

პარადოქსში მართალია როგორც წინადადება, ასევე წინადადება, რომელიც მას ეწინააღმდეგება. მახასიათებელი, რომელიც პარადოქსს საინტერესოს ხდის, არის ის, რომ თუ წინადადების შინაარსით მიღებული გადაწყვეტილება მიიღება ჭეშმარიტებად, აშკარა ხდება, რომ იგივე წინადადება მცდარია. პარადოქსები წარმოიქმნება ლოგიკის წესების არასწორად გამოყენების შედეგად.

კლასიკური ლოგიკის ფუძემდებლის, არისტოტელეს აზრით, ლოგიკაში სამი ძირითადი პრინციპია. ესენია იდენტურობის, არაწინააღმდეგობის და მესამე მდგომარეობის შეუძლებლობის პრინციპები. წინადადება, რომ კალამი არის კალამი, აჩვენებს იდენტურობას. წინადადება „კალამი არ არის ის, რაც არ არის კალამი“ არის არაწინააღმდეგობის მაგალითი. წინადადება, რომ ობიექტი კალამი ან არის ან არ არის, გამოხატავს მესამე შემთხვევის შეუძლებლობას. პარადოქსები განიხილება არალოგიკურად, რადგან ისინი არღვევენ ამ სამ პრინციპს.მსგავსი ინფორმაციები