წყლის დაბინძურება (გადაცემა "ამის ცოდნა სასარგებლოა")

წყლის დაბინძურება (გადაცემა "ამის ცოდნა სასარგებლოა")

189767
წყლის დაბინძურება (გადაცემა "ამის ცოდნა სასარგებლოა")

წყლის დაბინძურება 

წყალი, რომელიც დედამიწაზე სიცოცხლის მთავარი წყაროა, როგორც სფეროს, ასევე ცოცხალი არსებების სხეულის დიდ ნაწილს შეადგენს. წყლის დაბინძურება მთლიანად სიცოცხლის დაბინძურებას ნიშნავს.

წლის ხარისხის დამრღვევი ორგანული, არაორგანული, ბიოლოგიური და რადიოაქტიური ნივთიერებების გაზომვად დონემდე წყალში შერევა, წყლის დაბინძურებაა. ფიზიკურად და ქიმიურად დაბინძურებული წყალი ბიოლოგიურ სიცოცხლეს არღვევს.
წყალში შერეული მიკროორგანიზმები და ქიმიური დამბინძურებლები ეპიდემიურ დაავადებებს იწვევენ.
წყლის დაბინძურების მთავარი მიზეზებია:
-შეწამვლის თაოსნობით მთლიანად ყველა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა,
-ბუნებრივი ან ხელოვნური ნიადაგის ეროზია
- დამპალი მცენარეები,
-ცხოველური ნარჩენები,
-მომწამვლელი ან ქიმიური ნარჩენები,
-ინდუსტრიული ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

ცნობილია, რომ თურქეთში განსაკუთრებით სამრეწველო ორგანიზაციების თხევადი ნარჩენებით წლის დაბინძურება ხდება. ამასთანავე ინდუსტრიალიზაცია და სოფლიდან ქალაქებში გადასახლება სწრაფ და არაბალანსირებულ ურბანიზაციას იწვევს. მოუწესრიგებელი ურბანიზაცია, ჩამდინარე წყლების გამოსაყენებლ წყლებთან შერევა მათ დაბინძურებას იწვევს. 

წყლის დაბინძურების აღსაკვეთად საჭიროა:

-სამრეწველო ბაზები დასახლებებიდან შორს უნდა აიგოს და სამრეწვლო ნარჩენები გაწმენდის შემდეგ უნდა გადაიყაროს,
-წყლის რესურსები ისე უნდა იქნას დაცული, რომ მასთან ცხოველები და ადამიანები ვერ მივიდნენ,
-შესაფუთი მასალები მინისა და მუყაოს მსგავსი გადამუშავებული მასალიდან უნდა დამზადდეს,
-სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში უვნებელი წამლები უნდა გამოვიყენოთ,
-ყველა სახის ნარჩენი უნდა იქნა გადამუშავებული და ან სწორი ფორმით განადგურებული,
-თავი უნდა შევიკავოთ ისეთი პროდუქციის გამოყენებისაგან, რომლებიც ბუნებაში არ ქრება.

სუფთა წყალი დედამიწაზე სიცოცხლის გასაგრძელებლად და ჯანმრთელობის შესანარჩუნჩუნებლად ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. ცხოვრების დასაცავად წყლის დაცვა აუცილებელია და ეს ყველას მთავარი პასუხისმგებლობაა.

 


საკვანძო სიტყვები:

მსგავსი ინფორმაციები