„კუთხე-კუნჭული“ 29 - 2023

„კუთხე-კუნჭული“ 29 - 2023

„კუთხე-კუნჭული“ 29 - 2022-2023

„მცენარეთა მემკვიდრეობითი თესლი“

გადაცემის ავტორია მარიამ გაფრინდაშვილი


საკვანძო სიტყვები: მცენარე , თესლი , კუთხე-კუნჭული