სტამბოლში ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი საგანგებოდ შეიკრიბა

სტამბოლში ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი საგანგებოდ შეიკრიბა

სტამბოლში, თურქეთის, როგორც როტაციული თავჯდომარის მასპინძლობით, ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი საგანგებოდ შეიკრიბა


საკვანძო სიტყვები: სტამბოლი , ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია , სამიტი