ფეთჰიეში მდებარე ბაბადაღის მთიდან პარაპლანით ფრენა

ფეთჰიეში მდებარე ბაბადაღის მთიდან პარაპლანით ფრენა

ფეთჰიეში მდებარე ბაბადაღის მთიდან პარაპლანით ფრენა


საკვანძო სიტყვები: ფეთჰიე , მთა , პარაპლანი