დღეს ჩანაქქალეს საზღვაო ბრძოლაში გამარჯვების 106-ე წლისთავია

დღეს ჩანაქქალეს საზღვაო ბრძოლაში გამარჯვების 106-ე წლისთავია

18 მარტი ჩანაქქალეს საზღვაო ბრძოლაში გამარჯვების დღე


საკვანძო სიტყვები: ჩანაქქალეს საზღვაო ბრძოლა