ჩანაქქალეს (გალიპოლის) ომის ამსახველი ფოტომასალა

ჩანაქქალეს (გალიპოლის) ომის ამსახველი ფოტომასალა

ჩანაქქალეს (გალიპოლის) ომის ამსახველი ფოტომასალა


საკვანძო სიტყვები: ჩანაქქალე , ომი