ცარიელი ტაქსიმი და ისტიკლალის ქუჩა

ცარიელი ტაქსიმი და ისტიკლალის ქუჩა

 

ახალი კორონავირუსის ტიპის (კოვიდ-19) წინააღმდეგ განხორციელებული ზომების ფარგლებში სტამბოლის ტაქსიმი და ისტიკლალის ქუჩა დაცარიელდა


საკვანძო სიტყვები: სტამბოლი , კორონავირუსი