„აღმოსავლეთის ექსპრესმა“ ქალაქ ყარსში ტურიზმი გამოაცოცხლა

„აღმოსავლეთის ექსპრესმა“ ქალაქ ყარსში ტურიზმი გამოაცოცხლა

„აღმოსავლეთის ექსპრესმა“, რომელიც ანკარასა და ყარს შორის რეისს ასრულებს, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ამან კი ხელი შეუწყო ყარსში ტურიზმის გამოცოცხლებას.


საკვანძო სიტყვები: ყარსი , ტურიზმი , აღმოსავლეთის ექსპრესი