19 სექტემბერი, ვეტერანთა დღე

19 სექტემბერი, ვეტერანთა დღე

თურქეთში, ვეტერანთა დღე 19 სექტემბერი, სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნეს.

 


საკვანძო სიტყვები: ვეტერანთა დღე