ხოჯალის მოსახელობის მასიური ხოცვა-ჟლეტიდან 26 წელი გავიდა

ხოჯალის მოსახელობის მასიური ხოცვა-ჟლეტიდან 26 წელი გავიდა

ხოჯალის მოსახელობის მასიური ხოცვა-ჟლეტიდან 26 წელი გავიდა


საკვანძო სიტყვები: ხოჯალი , ხოცვა-ჟლეტა