ღაზაში ისრაელის თავდასხმების შეწყვეტის შემდეგ ნანგრევების გაწმენდის სამუშაოები დაიწყო

ღაზაში ისრაელის თავდასხმების შეწყვეტის შემდეგ ნანგრევების გაწმენდის სამუშაოები დაიწყო

ღაზაში ისრაელის თავდასხმების შეწყვეტის შემდეგ ნანგრევების გაწმენდის სამუშაოები დაიწყო


საკვანძო სიტყვები: ცეცხლის სეწყვეტა , თავდასხმა , ღაზა , ისრაელი