ალეპოელები ევაკუაციის მოლოდინში

ალეპოელები ევაკუაციის მოლოდინში

ალეპოელები ევაკუაციის მოლოდინში


საკვანძო სიტყვები: სირია , ევაკუაცია , ალეპო