მთელს მსოფლიოში რესტორნები იღებენ ზომებს კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ

აშშ

აშშ

რესტორნების მეპატრონეები და კლიენტები ემორჩილებიან ჰიგიენის და სოციალური დისტანცირების წესებს.


საკვანძო სიტყვები: რესტორნები , კოვიდ-19 , ახალი ტიპის კორონავირუსი