ლიოსერის ეროვნული პარკი

ლიოსერის ეროვნული პარკი

UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესული ინდონეზიაში მდებარე ლიოსერის ეროვნული პარკი


საკვანძო სიტყვები: ინდონეზია , ეროვნული პარკი