გუშინ უნგრეთში პოლიციამ საზღვარზე გადასვლის მსურველი სირიელი მიგრანტები დაშალა და მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა

გუშინ უნგრეთში პოლიციამ საზღვარზე გადასვლის მსურველი სირიელი მიგრანტები დაშალა და მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა

გუშინ უნგრეთში პოლიციამ საზღვარზე გადასვლის მსურველი სირიელი მიგრანტები დაშალა და მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა


საკვანძო სიტყვები: უნგრეთი , საზღვარი , მიგრანტები