ებრაელი სამხედროები ალ აქსას მეჩეთში შევიდნენ

ებრაელი სამხედროები ალ აქსას მეჩეთში შევიდნენ

ებრაელი სამხედროები ალ აქსას მეჩეთში შევიდნენ


საკვანძო სიტყვები: ალ აქსას მეჩეთი