7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მექსიკაში

7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მექსიკაში

7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მექსიკაში


საკვანძო სიტყვები: მიწისძვრა , მექსიკა