გუშინ თურქეთმა სატელიტური თანამგზავრი “Gokturk 1“ გაიტყორცნა

გუშინ თურქეთმა სატელიტური თანამგზავრი “Gokturk 1“ გაიტყორცნა

გუშინ თურქეთმა სატელიტური თანამგზავრი “Gokturk 1“ გაიტყორცნა


საკვანძო სიტყვები: თანამგზავრი , თურქეთი , Gokturk 1