ხათუსა - ხეთების სამეფოს დედაქალაქი

ხათუსა - ხეთების სამეფოს დედაქალაქი

ხათუსა (Hattuşaş) - ხეთების სამეფოს დედაქალაქი. მდებარეობს თურქეთში, ჩორუმის პროვინციაში. აღმოჩენილია 1834 წელს. 1986 წელს იგი შეიტანეს იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში.


საკვანძო სიტყვები: ხეთები , ხათუსა